นโยบาย สพฐ. 2553
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

     
 
 
     
นายณชัย เขมนิพัทธ์
ผู้อำนวยกา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 


 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ตารางเรียน/สอนเสริม/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย "นักศึกษาวิชาทหาร"
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียด) new
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รายละเอียด) new
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงในอาคารหอประชุม - โรงอาหาร
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 524
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องดาราศาสตร์ 541
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอาคาร 8 ล้อ 50 ที่นั่ง
จากที่นั่งภูเก็ต - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2557 โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม. 4
(รายละเอียด) new

——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบผ่านระบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2558-2559)
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ห้องเรียน MEP 2/8 และ 5/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนทั่วไป ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนฝรั่งเศสจีน ม.5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
 

 
 

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดภูเก็ต
ณ สนามสุระกุล
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ "วันพ่อแห่งชาติ"
5 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

การแข่งขันวัฒนธรรมจีน วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(Video) new
————————————————————————————————
 
     

 
  หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 2
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 3
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 4
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 5
(รายละเอียด) new

หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 6
(รายละเอียด) new
 
 
   
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรฯ 076212075 โทรสาร 076213922