นโยบาย สพฐ. 2553
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

     
 
 
     
นายณชัย เขมนิพัทธ์
ผู้อำนวยกา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 


 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2557 (แยกตามห้องเรียน)
(คลิกดาวน์โหลด) new
เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2557 (แยกตามห้องเรียน)
(คลิกดาวน์โหลด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ห้องเรียน MEP 2/8 และ 5/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ม.4 ห้องเรียนภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
(อังกฤษ - คณิตศาสตร์)
(อังกฤษ - ฝรั่งเศส)
(อังกฤษ - ญี่ปุ่น)
(อังกฤษ - จีน)
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ประเภทนักเรียน เงื่อนไขพิเศษ
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
(รายละเอียด)
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประเภทนักเรียน เงื่อนไขพิเศษ
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 (โดยวิธีพิเศษ)
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
บัญชีรายชื่อ ความสามารถพิเศษ
(รายละเอียด)
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
บัญชีรายชื่อ ความสามารถพิเศษ
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(ดูผลการเรียน 1 ) (ดูผลการเรียน 2 ) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนทั่วไป ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนฝรั่งเศสจีน ม.5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ (MEP) ม.1 และ ม.4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ (วิทย์-คณิต) ม.1 และ ม.4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาตอนต้น
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

งานวันครู 16 มกราคาคม 2557
"เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดภูเก็ต
ณ สนามสุระกุล
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ "วันพ่อแห่งชาติ"
5 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

การแข่งขันวัฒนธรรมจีน วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(Video) new
————————————————————————————————
 
     

 
  หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 2
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 3
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 4
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 5
(รายละเอียด) new

หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 6
(รายละเอียด) new
 
 
   
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรฯ 076212075 โทรสาร 076213922