นโยบาย สพฐ. 2553
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

     
 
 
     

กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 


 

 

 
 

 

 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
"เด็กชายภาสพงศ์  สุแสงรัตน์"

ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
International Math and Science Olympiad 2014
ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จำนวน 1 อัตรา ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสังคมศึกษา
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
จำนวน 1 อัตรา ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ณ ห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (รับรางวัลชนะเลิศ)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

ภูเก็ต ธีรพงษ์ มอบรถจักรยานยนต์
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม
(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————
 
     

 
  หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 2
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 3
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 4
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 5
(รายละเอียด) new

หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 6
(รายละเอียด) new
 
 
   
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรฯ 076212075 โทรสาร 076213922