นโยบาย สพฐ. 2553
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

     
 
 
     
นายณชัย เขมนิพัทธ์
ผู้อำนวยกา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 


 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 1
ขึ้นรถวันที่ 11 ตุลาคม 2557 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เวลา 05.00 น.
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศเรียกนักเรียนสำรองเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 1
วิชาชีววิทยา ณ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(รายละเอียด) new (กำหนดการค่ายฯ) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ห้องเรียน MEP 2/8 และ 5/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนทั่วไป ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนฝรั่งเศสจีน ม.5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ณ ห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (รับรางวัลชนะเลิศ)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

ภูเก็ต ธีรพงษ์ มอบรถจักรยานยนต์
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม
(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————
 
     

 
  หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 2
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 3
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 4
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 5
(รายละเอียด) new

หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 6
(รายละเอียด) new
 
 
   
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรฯ 076212075 โทรสาร 076213922