นโยบาย สพฐ. 2553
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

     
 
 
     
นายณชัย เขมนิพัทธ์
ผู้อำนวยกา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 


 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์
โครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต" ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2556
โดยงานแนะแนว ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ตารางเรียน/สอนเสริม/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย "นักศึกษาวิชาทหาร"
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียด) new
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รายละเอียด) new
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงในอาคารหอประชุม - โรงอาหาร
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 524
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องดาราศาสตร์ 541
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบผ่านระบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ห้องเรียน MEP 2/8 และ 5/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนทั่วไป ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนฝรั่งเศสจีน ม.5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
 

 
 

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดภูเก็ต
ณ สนามสุระกุล
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ "วันพ่อแห่งชาติ"
5 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

การแข่งขันวัฒนธรรมจีน วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(Video) new
————————————————————————————————
 
     

 
  หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 2
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 3
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 4
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 5
(รายละเอียด) new

หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 6
(รายละเอียด) new
 
 
   
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรฯ 076212075 โทรสาร 076213922