DLIT
มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย
รายชื่อนักเรียน 1/64
ตารางเรียน 1/64
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินงานวัดผล 1/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
แจ้งปิดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 
ผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนูรดียานา ดาหะตอ ระดับดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจตุรงค์ เลิศชูวงศา ระดับดีเด่น

รายละเอียด


 
การเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Additional Electives System (AES)

เข้าระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม

เปิดระบบเลือกวิชาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
ปิดระบบวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี
ชั้น ม.1/7 - 15 || ชั้น ม.2/5 - 14 || ชั้นม.5/6 - 14 || และชั้น ม.6/10 - 14

โดยมีรายวิชาดังต่อไป

ชั้น ม. 1
ชั้น ม. 2
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6


 
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

แจ้งผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2,000 บาท
ตามที่โรงเรียนได้แจ้งกำหนดการโอนเงินจำนวน 2,000 บาท ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีบัญชีที่ไม่สามารถทำการผูกบัญชีได้มี ทั้งหมด 37 บัญชี คือ
1.บัญชีที่เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทุกบัญชีทุกสาขา ทั้งหมด 24 บัญชี
เนื่องจากเลขบัญชีไม่ตรงกันในระบบ KTB coperet online ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผปค. จะได้รับเงินภายวันที่ 15 กันยายน 2564
2.บัญชีอื่น ๆ อีก 13 บัญชี (งานการเงินประสานผู้ปกครองทั้ง 13 บัญชีแล้ว )

ซึ่งทั้ง 37 บัญชีนี้ ได้ดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว
หากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ เงินจะเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภายใน 15 กันยายน 2564
หมายเหตุ หากผู้ปกครองยังไม่ได้รับการโอนเงิน
ภายในวันที่ 15 กันยายน เวลา 16.30 น.ให้แจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน


 
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายนัธวัฒน์ ณ นคร ม.6/13
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น カラオケコンテスト
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพลง: ハッピーエンド / バックナンバー

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา: นางสาวหนึ่งฤทัย ผางดีคลิกที่รูปเพื่อฟังเพลง


 
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด


 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (งวด 11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

เอกสาร


 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ขณะนี้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ งานการเงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้ดำเนินการส่ง File แจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ให้กับครูที่ปรึกษา
เพื่อให้ครูท่ ปรึกษาส่งให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา
โดยใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาจะเป็น QR Code รายบุคคล
ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถปริ้นและนำไปชำระเงินผ่านทางธนาคาร
หรือชำระผ่าน internet banking


 
5 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

5 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของผุ้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ระบบออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับผลการแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ระบบออนไลน์)
ทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
,วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา) 


คืนเงินค่ากิจกรรมห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
คืนเงินค่ากิจกรรมห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา)


พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ ลานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมหล่อเทียน
ตามแบบพิมพ์ 12 นักษัตร เพื่อใช้ใน
"กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม"
พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลและพิธีแห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 16, 19, 23 กรกฎาคม 2564
ณ ลานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และวัดโฆษิตวิหาร


สุ่มเก็บตัวอย่าง หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าสุ่มเก็บตัวอย่าง
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำลาย
ในกลุ่มนักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และต้องเดินทางไป-กลับจังหวัดภูเก็ต
ณ สนามบาส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
การทดสอบร่างกายคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
ณ โรงเรียนเมืองถลาง

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School