DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 2/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 4

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ
(SMTE, EP, EP, EP-Science Maths และ ICE) ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)

รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


 
** ขั้นตอนการสมัคร ประเภทห้องเรียนทั่วไป **


ขั้นตอนการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564


 
มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 เมษายน 2564 สำหรับ ม.1
วันที่ 25 เมษายน 2564 สำหรับ ม.4
ให้นักเรียนเตรียมสลิปการโอนทั้ง 2 ใบ โดยถ่ายรูปเก็บไว้
ระบบจะเปิดให้อัพโหลดเอกสารตอนเวลา 10.00 - 13.00 น.


 
ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 3

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ
(SMTE, EP, EP, EP-Science Maths และ ICE) ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


 
ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสื่อสร้างสรรค์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการสื่อสร้างสรรค์ "วัฒนธรรมวิถีใหม่ ห่างไกล COVID-19" จังหวัดภูเก็ต
ประจำปี 2564 ในผลงานงานคลิป "ใช้ชีวิตปลอดภัยห่างไกลโควิด-19"
ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------------------------
ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

มอบเสื้อให้กับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน.

วันที่ 12 เมษายน 2564
รองผู้อำนวยการ เนตรชนก ทัศนกมล มอบเสื้อให้กับนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ร่วมต้อนรับ คณะคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ

วันที่ 8 เมษายน 2564
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารและคณะครู ที่ได้เดินทางมาส่งคุณครู ที่ได้
ย้ายมาปฏิบัติราชการ
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2564
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมพิธี
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดภูเก็ต
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


คุณครูจันธิรัตน์ หมายจิตร

วันที่ 5 เมษายน 2564
คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียน
ทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เดินทางมาส่ง
คุณครูจันธิรัตน์ หมายจิตร ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ
ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


Gifted Program : ICE

วันที่ 4 เมษายน 2564
กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ
(Gifted Program : ICE)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดภูเก็ต
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่ 31 มีนาคม 2564

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School