โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบสอบถาม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2567 - 2570


เรียนผู้บริหาร, ครู, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครองและครู, เครือข่ายผู้ปกครอง, สมาคมนักเรียนเก่าและผู้ปกครอง
ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2567 - 2570

แบบสอบถาม


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายกฤษฎ์ สันติพิทักษ์ ม.5/2
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำบุคคลชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำทีมชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย

รุ่นอายุ 16 - 18 ปี
(น้ำหนักเกิน 68 กิโลกรัม)
นายสรวิชญ์ ไชยโย ม.4/13
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำทีมชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
เด็กชายพัทธตนนท์ สันติพิทักษ์ ม.1/9
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำทีมชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย

รุ่นอายุ 14 - 15 ปี
(น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม)


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์ รอบคัดภาค 4
ประเภทการกีฬาคาราเต้-โด ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช


การแข่งขัน Bangkok International Dance Challenge 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ตันติปาลีพันธ์ ห้อง ม.2/8
รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 (Champion) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จังหวะไจฟ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (Silver) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จังหวะแซมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (Silver) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี จังหวะรัมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Bronze medal) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จังหวะชะ ชะ ช่า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Bronze medal) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะรัมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Bronze medal) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะแซมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 (outstanding award) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะไจฟ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 (outstanding award) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะชะ ชะ ช่า

การแข่งขัน Bangkok International Dance Challenge 2022
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


การแข่งขันจักรยานรายการ L’ETAPE Thailand Phitsanulok By Tour De France


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายคณิน เที่ยงธรรม ม.2/12 ได้อันดับที่ 15

การแข่งขันจักรยานรายการ L’ETAPE Thailand Phitsanulok By Tour De France
ณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 4 ธันวาคม 2565


การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง รอบรองชนะเลิศ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายภูมิพัฒน์ สกุลลาภไพศาล ม.๔/๑๐
ได้รับลำดับที่ ๔๔ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๘๒ คน

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง รอบรองชนะเลิศ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ครั้งที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ PKW PRE-TEST 2023

การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2023) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566
ขั้นตอนการปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
1. เข้าลิงค์ปริ้นบัตรฯ (ด้านล่าง)
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. คลิกปริ้น (รูปเครื่องปริ้นด้านล่างสุด)
4. ปริ้นบัตรประจำตัว (กำหนดรายละเอียดการปริ้นเหมือนใบสมัคร ดูคลิบใบสมัคร )

ปริ้นบัตรฯ
ตัวอย่างบัตร (2 หน้า)
รายชื่อผู้เข้าสอบห้องที่ 1 - 27
รายชื่อผู้เข้าสอบห้องที่ 28 - 54

** ลำดับที่นั่งสอบเรียงตามตัวอักษร

ประกาศโรงเรียน


เกียรติบัตรเรียนดี

นักเรียนสามารถ download เกียรติบัตรเรียนดี
ของภาคเรียนที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565
ได้ที่เมนู ข่าวลูกฟ้า-ขาว ด้านขวามือ (ในหน้าเว็บไซต์)

เกียรติบัตรเรียนดี


ภาพกิจกรรมการสอบรอบคัดเลือก (รอบแรก) ระดับภูมิภาคภาคใต้    

วันที่ 4 ธันวาคม 2565
การสอบรอบคัดเลือก (รอบแรก) ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการรับนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Peking University ประจำปี 2566 สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน จัดสนามสอบและดำเนินการสอบ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคใต้ โดยมีอาจารย์ควบคุมห้องสอบจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการดูแลความเรียบร้อย
ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ข่าวลูกฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School