โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กหญิงดากานดา ทองใบปราสาท ม.1/4
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 PTT Thailand Water Polo Championships
ระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2567 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร


กีฬาฟุตซอลรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ทีมฟุตซอลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์กีฬาฟุตซอล
คว้า 2 แชมป์กีฬาฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และ 18 ปีชาย

กีฬาฟุตซอลรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต


NSC 2024


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายขวิศ สิทธิกรกุลนายณัฐชนน ตันติสัมมารักษ์
นายธีร์ธวัช อาณาประโยชน์

ออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับวิเคราะห์สุขภาพและโรค โดใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบโครงข่ายประสาทเทียม
ผ่านการพิจารณารับทุนรอบข้อเสนอโครงการ ภาคใต้

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (NSC 2024)

ครูผู้ควบคุม นายชนะภัย ชลธาร


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2567


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

เอกสาร


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจากตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

วันที่ 15 มิถุนายน 2567
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจากตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการวัดผลประเมินผล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม ใช้ในการกำหนดโครงสร้างรายวิชา การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2567
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยต้อนรับนางสวรรยา รัตนราช มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริต    

วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนสุจริต และนักเรียนแกนนำ ร่วมต้อนรับนางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงานต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. , นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตที่ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ" จากโรงเรียน 40 ทีมทั่วประเทศ ผลงานโครงการ “เด็กตงห่อ พาตงฉิน” ในโครงการเยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ" ประจำปีงบประมาณ 2567 และครูที่ปรึกษาโครงการ
ณ ห้องประชุมชงโครอบรั้วฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School