DLIT
มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย
รายชื่อนักเรียน 1/64
ตารางเรียน 1/64
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินงานวัดผล 1/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ขณะนี้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ งานการเงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้ดำเนินการส่ง File แจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ให้กับครูที่ปรึกษา
เพื่อให้ครูท่ ปรึกษาส่งให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา
โดยใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาจะเป็น QR Code รายบุคคล
ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถปริ้นและนำไปชำระเงินผ่านทางธนาคาร
หรือชำระผ่าน internet banking


 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองฯ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


 
แจ้งปิดการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แจ้งปิดการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564
     


 
การประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล "Water Cube Cup 2021”

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวร้อยแก้ว โรจน์บุญถึง
ม.5/5 (นักเรียนห้องโครงการพิเศษ ICE)
คว้ารางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทย
ประกวดต่อในระดับนานาชาติ ณ กรุงปักกิ่งประเทศจีน

นายศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์ ม.4/12 รางวัลเหรียญทองแดง
และนางสาวธัญลักษณ์ คัทมาราศรี ม.4/6 รางวัลเข้าร่วม

ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล
"Water Cube Cup 2021” รอบรองชนะเลิศ

คลิปการแข่งขันรอบแรก
泰国赛区青少年组049 罗秀英《大鱼》
https://www.iqiyi.com/v_1so2pggzod8.html
泰国赛区青少年组052 陈平河《如何》
https://www.iqiyi.com/v_1fai5xoso1o.html
泰国赛区青少年组050 佩佩《童话》
https://www.iqiyi.com/v_r74rql8pgs.html

 


 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่้ได้สมัครขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
ทุนการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นป้าน)
ร่วมกับสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
การจัดการเรียนสอนชดเชย

การจัดการเรียนสอนชดเชย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ม.1/7-1/15 และ ม.4/7-4/14) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


 
5 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

5 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของผุ้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ ลานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมหล่อเทียน
ตามแบบพิมพ์ 12 นักษัตร เพื่อใช้ใน
"กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม"
พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลและพิธีแห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 16, 19, 23 กรกฎาคม 2564
ณ ลานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และวัดโฆษิตวิหาร


สุ่มเก็บตัวอย่าง หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าสุ่มเก็บตัวอย่าง
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำลาย
ในกลุ่มนักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และต้องเดินทางไป-กลับจังหวัดภูเก็ต
ณ สนามบาส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
การทดสอบร่างกายคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
ณ โรงเรียนเมืองถลาง


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการสหวิทยาการ (MIP)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการสหวิทยาการ (MIP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6-5/14 กลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจ
เตรียมสอบวิทย์สุขภาพ, พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตย์,
เตรียมความพร้อมด้านนิติศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการ และเขียนแบบ
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่
อ่านออกเขียนได้ทุกคน
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School