DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 2/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตั้งแต่ 19-27 มกราคม 2564 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


 
โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (งวด 3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

เอกสาร


 
แจ้งเลื่อนกำหนดดำเนินการนำปลดฯ

 ตามที่ ศฝ.ฯ ได้กำหนดวันดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนศท. ชั้นปีที่ 3 ศูนย์ฝึก จ.ภูเก็ต
ในวันที่ 8 - 11 ม.ค.64 เพื่อปฎิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต
- ศฝ.นศท.มทบ.41 จึงขอเลื่อนกำหนดการดำเนินการ ในวันที่ 8 - 11 ม.ค. 64 ออกไปก่อน
- สำหรับการดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนำปลดฯ
ของ ศูนย์ฝึก จ.ภูเก็ต ศฝ.ฯ จะแจ้งการดำเนินการและการปฎิบัติให้ทราบต่อไป


 
แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 
การแข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายภพธรรม กอมสิน ม.6/1
นางสาวอุษณีย์ เลี่ยวตระกูล ม.6/1
ที่ได้รับรางวัล “รองแชมป์ รอบรองชนะเลิศ” ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
ในการแข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง ทางช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32
คุณครูผู้ควบคุม : นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก


 
การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 3

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายธนดล วิศรุตศิลป์ ม.3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 3 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง


 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 2/2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 2/2563 => เลือกแนวการเรียน

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI NEXT


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 14 มกราคม 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21
ณ ห้องประชุมสมาร์ทรูม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 14 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms

วันที่ 13-14 มกราคม 2564
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดอบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์
โดยใช้ Google Forms เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประเมิน
ความรู้แบบออนไลน์ให้กับคุณครูระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู และบุคลากร
จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

PKRU BOOK FAIR 2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดกิจกรรม PKRU BOOK FAIR 2020 : Open Book Open World
ณ ลานหงษ์หยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

"วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว."

วันที่ 18 ธันวาคม 2563
พิธีมอบทุนการศึกษา "วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว." 63
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะครูผู้สอน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563

การเรียนธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอก

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอก
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School