โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Phuket Wittayalai School

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป (เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตตา
เงินเดือนตามวุฒิ (วุฒิ ปวส. 13,800 บาท หรือวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท)

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึง 4 กรกฎาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศและรายละเอียด


การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล Asian Student Art Festival 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

     
    เด็กหญิง ดลชนก เวสสถาปัตย์ ชั้น ม.1/9
    ได้รับรางวัลที่ 3 รุ่นอายุ 12-13 ปี


การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล เทศกาลศิลปะนักเรียนเอเซีย 2022,
Asian Student Art Festival 2022


การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

     
นางสาวธัญชนก ไชยนันทน์ ม.4/6
   
           


ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คน การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15
รอบคัดเลือก นักเรียนจะเป็นตัวแทน สพฐ. เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป


ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการ AFS


ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567)
ผู้เข้าสอบที่ประสงค์สอบสัมภาษณ์ ให้รายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางระบบ www.afsthailand.org
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ประกาศและรายละเอียด


การประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับทราบ
และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อความภาคภูมิและเป็นเกียรติภูมิแก่ประเทศไทย
ระหว่างวันพุธที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา
เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรม
ข่าวลูกฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School