โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ
กาญจนบุรีเกมส์ ประเภทกีฬาแบดมินตันนายธัชทร พิทยาณิชกุล ม.5/2 นายภูมิ มหาลาภบุตร ม.6/10
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประเภทบุคคลชายคู่

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)
ประเภทกีฬาแบดมินตัน
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566


การแข่งขันทักษะวิชาชีพดนตรี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กหญิงเพชร์พิชชา เพ็ชร์ย้อย ม.2/5
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทขับร้อง รุ่นอายุ 12-15 ปี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพดนตรี 2566 โดยสมาคมดนตรีเอกชน (ประเทศไทย)
ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ
กาญจนบุรีเกมส์ ประเภทกีฬาเทนนิสนายวชิรวิทย์ สิงหการ ม.4/9
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทนนิสทีมชาย

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)
ประเภทกีฬาเทนนิส
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566


การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (ภูเก็ตเกมส์)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ
กาญจนบุรีเกมส์ ประเภทกีฬาว่ายน้ำ


ด.ช.กัลป์ วัฒนาทรัพย์เจริญ ม.3/13

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร และ ฟรีสไตล์ 400 เมตร


นายธนัท เรืองศรี ม.5/4

ท่าฟรีสไตล์ 50, 100, 200 เมตร ท่าผีเสื้อ 200 เมตร
และท่ากบ 50, 100, 200 เมตร
นายธนธัส แข่งขัน ม.4/14
กรรเชียง 100 เมตร ผีเสื้อ 100 เมตร และผีเสื้อ 50 เมตร

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)
ประเภทกีฬาว่ายน้ำ
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

** ฉบับปรับปรุง **


ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566 

มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนตามคู่มือด้านล่าง
2. เข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ mis2.pkw.ac.th/act หรือ ที่เมนูด้านขวา กิจกรรมชุมนุม
3. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 27 พ.ค. 66 เวลา 14.00 น.
4. เปิดระบบให้สมัครวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

เข้าระบบกิจกรรมชุมนุม

** นักเรียนคนไหนมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา **


คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS
(ระบบการบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

ลิงค์ http://mis2.pkw.ac.th/hws หรือคลิกที่เมนูด้านขวา "ระบบการบ้าน"

** ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2566 **


ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


เข้าระบบ SchoolBilling ที่เมนู "ข่าวลูกฟ้า-ขาว" ด้านซ้ายมือ
เลือก "ชำระเงินบำรุงการศึกษา" หรือคลิก

SchoolBilling
คู่มือการการใช้งาน
รายละเอียด

ภาพกิจกรรม
ข่าวลูกฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School