โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนปกติ

นักเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนปกติ

ในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อหนังสือเรียนแบบเรียน โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศและรายละเอียด


ประกาศผลนักเรียน โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป (ประเภทผลการเรียน ครั้งที่ 3)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป (ประเภทผลการเรียน) ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศและรายชื่อ

1. รายงานตัวนักเรียน (ด้วยตนเอง) ในที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแนะแนว
2. มอบตัวนักเรียน / ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น
แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง SMTE (ครั้งที่ 2)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตาประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)


ประกาศและรายชื่อ

1. ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวนักเรียน ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแนะแนว
(แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย)
2. มอบตัวนักเรียน ณ ห้องกิจการนักเรียน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น
หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศผลนักเรียน โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป (ประเภทผลการเรียน ครั้งที่ 2)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป (ประเภทผลการเรียน) ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)


ประกาศและรายชื่อ

1. รายงานตัวครั้งที่ 2 (ด้วยตนเอง) ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร
2. มอบตัวนักเรียน / ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น
หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ I-FEST²


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายนราวิชญ์ เก้าแสง ม.5/1นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ ม.5/1
นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง ม.5/1
ทีมจากประเทศไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รางวัล Gold medal award และรางวัล Top 10 Special award

ครูที่ปรึกษา : ครูวีรภัทร์ โปณะทอง

รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
งาน The International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia (I-FEST²)
ณ ประเทศตูนิเซีย ระหว่างวันที่ 16-25 มีนาคม 2566


ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


เว็บหลัก :
โดยให้นักเรียนใช้ user และ password ตามตัวอย่าง

user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 12/09/2550

ทดสอบระบบ :
โดยให้นักเรียนใช้ user และ password ตามตัวอย่าง

user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : เลขบัตรประชาชน

(ช่องว่างระหว่างข้อความจะแสดง "๛" นักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะครับ)

เว็บหลัก
ทดสอบระบบ (DEMO)

ภาพกิจกรรม
ข่าวลูกฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School