DLIT
มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย
ชำระเงินบำรุงการศึกษา
E-Book หอสมุด100 ปี
รายชื่อนักเรียน 1/65
ตารางเรียน 1/65
ระบบการบ้าน [HWS]
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ปฏิทินงานวัดผล 2/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System (สมัครเรียน)
MIS for Teacher
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
   
ระบบ LMS
คู่มือระบบ LMS
คู่มือการใช้ HWS (นักเรียน)
คู่มือการใช้ HWS (ครู)
   
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 - 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ พ.ศ.2564
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
Training History System (THS)
คู่มือการใช้ THS


English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
    
ข่าวทั้งหมด
 
 
 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "สงขลาเกมส์"

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายภคินทร์ มุทิตากุล ม.1/5
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาหนานกุ้น (ไม้พลองใต้)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาหนานเตา (ดาบใต้)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาหนานฉวน (มวยใต้)

ดช.ณัฐพล ชาญเจริญศิลป์ ม.1/6
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาเชียงซู่ (ทวน)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาเจี้ยนซู่ (กระบี่)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลากงฟูซ่านอิสระ (พัดกังฟู)

เด็กชายวรพัทธ์ วงศ์ศิริ ม.1/15
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ยุทธลีลา เตาซู่ ชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ยุทธลีลา กุ้นซู่

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "สงขลาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา
"Sports for excellence" กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 
การเข้าสอบแข่งขันวิชาการระดับชาติ รอบ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานวิชาการ

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขันวิชาการระดับชาติ รอบ 2
สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

กำหนดการสอบ
08.30 น. นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง
09.00 - 11.30 น. สอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ


 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ

 

ประกาศและรายละเอียด


 
 
การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล Asian Student Art Festival 2022

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กหญิงดลชนก เวสสถาปัตย์
รับรางวัลที่ 3 รุ่นอายุ 12-13 ปี


การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล ในเทศกาลศิลปะนักเรียนเอเซีย 2022 ,
Asian Student Art Festival 2022 
 
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


เข้าระบบ SchoolBilling ที่เมนู "ข่าวลูกฟ้า-ขาว" ด้านซ้ายมือ
เลือก "ชำระเงินบำรุงการศึกษา" หรือคลิก

SchoolBilling
คู่มือการการใช้งาน
รายละเอียด


 
 
AFS Year Program รุ่น 62

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567)
ตั้งแต่วันนี้ - 13 มิถุนายน 2565 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่
www.afsthailand.org ทั้งนี้ ได้เเนบลิงค์ระเบียบการรับสมัครเเละสอบคัดเลือกฯ
เอกสาร หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 574 6197 ต่อ 302-304


   
 
 
 
กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมฉีควัคซีนให้กับนักเรียนระดับมั้ธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมฉีควัคซีนให้กับนักเรียนระดับมั้ธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


กิจกรรมฉีควัคซีนให้กับนักเรียนระดับมั้ธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมฉีควัคซีนให้กับนักเรียนระดับมั้ธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ต้อนรับคุณครูปรมินทร์ หิรัญฉาย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคุณครูปรมินทร์ หิรัญฉาย ในโอกาสย้ายมาบรรจุราชการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


"ค่าย Dirt Is Good"

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดโครงการสุดยอดผู้นำ Leadership Summit
"ค่าย Dirt Is Good" กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำและกำจัดพลาสติกผ่านงานศิลปะ
ร่วมกับ Unilever (บรีส) / Global Action Plan / Jump foundtion "
ณ Peach hill Resort จังหวัดภูเก็ต


พิธีมอบทุนการศึกษา English Program

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบทุนการศึกษา English Program ประจำปีการศึกษา 2564
English Program Scholarship Ceremony 2021
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


บรรยากาศช่วงเช้าการเปิดเทอม (On-site) วันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
บรรยากาศช่วงเช้าการเปิดเทอม (On-site) วันแรก
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School