โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมสภนักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต


 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี 
นางสาวกรองกนก บุญแก้ว ม.5/6
และประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปีการศึกษา 2565

ในกิจกรรมสภนักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565
ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา


การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี
นายกฤตภาส สัตยาชัย ม.5/5
ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


แจ้งการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 (ชาย, หญิง)

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 กำหนดการฝึกภาคปกติ ของนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1 - 3 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินการฝึกแบบที่ 3
ห้วงการฝึกวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ของทุกวัน
ณ มหาวิทยาลยราชภัฏภูเก็ต (นักเรียนถึงจุดรวมพลเวลา 07.30 น.)

ใบลา นศท.


การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 กำหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ศูนย์ฝึกย่อยจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
การแต่งกาย ผู้ปกครอง ชุดสุภาพ นักศึกษาวิชาทหาร ชุดพละศึกษา ของสถานศึกษา


การจองเหรียญหลวงพ่อเพรา พุทฺธสโร ครบรอบ ๑๒๕ ปี
การจองเหรียญหลวงพ่อเพรา พุทฺธสโร ครบรอบ ๑๒๕ ปี ภูเก็ตวิทยาลัย

ช่องทาง : จองออนไลน์ผ่าน https://amulet.pkw.ac.th หรือทาง QR Codeเริ่มรับเหรียญตั้งแต่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รับได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร ๓ ชั้น ๑

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักงานผู้อำนวยการอาคาร ๓ ชั้น ๑ เบอร์โทรศัพท์ 0957917497


ภาพกิจกรรม
ข่าวลูกฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School