เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561)

คำชี้แจงเพิ่มเติม คือ
   กำหนดการสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
   เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
   ขอให้นักเรียนมาถึงห้องสอบก่อน 09.00 น.

สิ่งที่จะต้องเตรียม มีดังนี้
   1. นำบัตรประจำตัวผู้สอบ AFS (ใบสมัคร) พร้อมด้วยบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน มายืนยันในวันสอบ
   2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน
   3. แต่งกายชุดนักเรียน

รายชื่อผู้สิทธิสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jun/2016 21:21:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School