เรื่อง: แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ที่ได้รับการฉีดวัคซี
นเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง
โดยนักเรียนต้องเดินทางไปถึงก่อนเวลาฉีดวัคซีน 1 ชั่วโมง ตามเวลาดังนี้
  - ม.5 เวลา 09.00 – 10.00 น.
  - ม.4 เวลา 10.00 – 11.00 น.
  - ม.3 เวลา 11.00 – 12.00 น.
  - ม.2 เวลา 12.00 – 13.00 น.
  - ม.1 เวลา 13.00 – 14.00 น.
2. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


นักเรียนแจ้งผู้ปกครอง
ใบขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 เข็ม 2
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทำความเข้าใจหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ถึงต่ำกว่า 16 ปี ตามลิงค์ดังแนบ
หนังสือทำความเข้าใจ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.บัตรบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
3.เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง

ขอความร่วมมือ
1.ให้นักเรียนมาตรงเวลา
2.นักเรียนทุกคนเช็คชื่อกับครูที่ปรึกษา
3.ผู้ปกครองส่งนักเรียนและรอด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปรอด้านในสนามกีฬา
4.ผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2021 15:56:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School