เรื่อง: แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง
  2. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


นักเรียนแจ้งผู้ปกครอง
  ใบขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข็ม 2
ใบขออนุญาต

  ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทำความเข้าใจหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ถึงต่ำกว่า 16 ปี ตามลิงค์ดังแนบ
หนังสือทำความเข้าใจ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
    1.บัตรประชาชนตัวจริง
    2.บัตรบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID - 19
    3.เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง

ขอความร่วมมือ
    1.ให้นักเรียนมาตรงเวลา
    2.นักเรียนทุกคนเช็คชื่อกับครูที่ปรึกษา
    3.ผู้ปกครองส่งนักเรียนและรอด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปรอด้านในสนามกีฬา
    4.ผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2021 16:01:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School