เรื่อง: การประกวดคลิปวีดีโอ ภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์
 
รายการที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอรีวิว "ของดีประจำจังหวัด"
   - ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน สพม.พงภกรน
       ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

   - ระดับภาคใต้
       ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

    ได้แก่
       1.นายนิรุตต์ ชลคุป นักเรียนชั้นม.6/11
       2.นายวรวัฒน์ สุนทรชื่น นักเรียนชั้นม.6/11
รายการที่ 2 การประกวดคลิปวีดีโอสั้น " อาชีพสุดคูล"
   - ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน สพม.พงภกรน
       ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

   - ระดับภาคใต้
       ได้รับรางวัลเหรียญทอง

    ได้แก่
       1. นายชนสรณ์ กิมติน ชั้นม.6/11
       2. นายวายุ กลีบบัว ชั้นม.6/11
       3. นายพชร กลมเกลี้ยง ชั้นม.6/11

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Nov/2021 18:40:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School