เรื่อง: สื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English

ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า
นายกรัฐมนตรี มีนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน
ซึ่งจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English 
และได้มอบแอพพลิเคชั่น Echo English ให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ส่งเสริม
ภาษาอังกฤษให้ครู นักเรียน และประชาชนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ทุกที่
ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บแล็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jun/2016 09:42:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School