เรื่อง: การแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวร้อยแก้ว โรจน์บุญถึง ม.5/5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
นายศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์ ม.4/12
รางวัลเหรียญทองแดง

ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัลและของรางวัล

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล
"Water Cube Cup 2021” (ออนไลน์) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ


 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2021 11:28:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School