เรื่อง: ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชน AFS

ผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอเพื่อการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561) เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2016 13:54:52
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School