เรื่อง: การสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนทุน พสวท.

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง ม.5/1
ผลการสอบ ได้รับคัดเลือกผู้แทนนักเรียนทุน พสวท. สำรองลำดับที่ 1
เพื่อคัดเลือกไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Dec/2021 17:11:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School