เรื่อง: นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียน ม.4
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2021 10:20:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School