เรื่อง: การเเข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายปรินทร เกตตะพันธ์
3 เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ ระยะ 100 400 800 เมตร
3 เหรียญเงินท่าผีเสื้อ 200 เมตรและเดี่ยวผสม 200 400 เมตร
1 เหรียญทองแดงท่าผีเสื้อ 100 เมตร
นายธนัท เรืองศรี
1 เหรียญทองแดงท่ากบ 200 เมตร

การเเข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Dec/2021 15:55:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School