เรื่อง: การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


เข้าระบบ SchoolBilling ที่เมนู "ข่าวลูกฟ้า-ขาว" ด้านซ้ายมือ
เลือก "ชำระเงินบำรุงการศึกษา" หรือคลิก SchoolBilling

คู่มือการการใช้งาน
รายละเอียด

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2021 12:00:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School