เรื่อง: ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

นายวิชิตภูมิ  ประสมพงศ์ ชั้น ม.6/1


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2016 16:04:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School