เรื่อง: คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภาคใต้ (2 ปี ซ้อน)

นายกวิน  ไวทยวงศ์สกุล ชั้น ม.6/1


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2016 16:07:44
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School