เรื่อง: การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2022) ประจำปีการศึกษา 2565

การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2022) ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัคร PKW Pre-Test 2022
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ขั้นตอนการสมัคร
การชำระเงินผ่าน App Krungthai Next
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2021 12:55:45
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School