เรื่อง: นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทไตรกีฬา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายธนดล วิศรุตศิลป์ ม.4/14
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทไตรกีฬา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2021 10:17:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School