เรื่อง: การประกวดYTMF 2021 รอบคัดเลือก ภาคใต้

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ช.ธนยศ เจี่ยสกุล
ด.ช.วโรดม สอนขำ
ด.ช.ภัทรจาริน เริงสมุทร
ด.ญ.ศิรญาณ์ ภู่วรณ์
ด.ญ.พนัชกร ภิรมย์
ด.ช.ใต้หล้า ทองชะนะ
วง The Crown ผลการประกวด YAMAHA GOLD PRIZE

การประกวดYTMF 2021 รอบคัดเลือก ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2564
ประเภท Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เป็นตัวแทนภาคใต้ โรงเรียนดนตรี yamaha Big c Phuket
เข้าชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทาน YTMF 2021--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Dec/2021 13:13:57
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School