เรื่อง: การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายปฐมพงษ์ จิตต์เที่ยง ม.6/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทำอาหารจีน
ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 4,000 บาท

นางสาวธมน รัตติเลิศพงษ์ ม.6/12
รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล
“สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2
และ วันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564
โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2021 10:16:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School