เรื่อง: ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ PKW PRE-TEST 2022 (ฉบับแก้ไข)

การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2022) ประจำปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนการปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ฉบับแก้ไข)
1. เข้าลิงค์ปริ้นบัตรฯ (ด้านล่าง)
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. คลิกปริ้น (รูปเครื่องปริ้นด้านล่างสุด)
4. ปริ้นบัตรประจำตัว (กำหนดรายละเอียดการปริ้นเหมือนใบสมัคร ดูคลิบใบสมัคร )

ปริ้นบัตรฯ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายชื่อผู้เข้าสอบ

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2022 08:43:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School