เรื่อง: การสมัครโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

สมัครโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัคร
สมัครเข้าระบบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2022 09:07:44
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School