เรื่อง: คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

นายรัชชานนท์ พึ่งแรง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jun/2016 11:54:04
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School