เรื่อง: เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

สั่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2559
ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้สั่งเครื่องแบบชุดฝึก
ให้ดำเนินการสั่งเครื่องแบบ ภายในวันที่ 7 ก.ค. 59 นี้เท่านั้น

 สั่งซื้อเครื่องแบบฝึก 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jun/2016 09:17:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School