เรื่อง: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายธนัท เรืองศรี ม.3/9
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นทั่วไปชาย
ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ใต้)
King Power Thailand Swimming Championship 2022

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2022 16:31:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School