เรื่อง: วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 รอบที่ 2


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2022 11:35:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School