เรื่อง: ขั้นตอนการสมัครห้องโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565ขั้นตอนการสมัคร
โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

เปิดระบบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

ปิดระบบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.

ขั้นตอนการสมัคร
คลิบแนะนำการกรอกใบสมัคร

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2022 13:29:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School