เรื่อง: ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบระดับชั้น ม.1 - 3 ตารางสอบระดับชั้น ม.4 - 5

เลขที่นั่งสอบระดับชั้น ม.1 - 3 เลขที่นั่งสอบระดับชั้น ม.4 - 5

จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบห้องละ 20 คน ตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังฯ 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2022 15:11:45
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School