เรื่อง: คะแนนสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎา

คะแนนสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
ระดับชั้นมัมธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รอบเพชรชฎา จำนวน 120 คน

คะแนนรายบุคคล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2022 09:54:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School