เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโควตา (ครั้งที่ 2)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทโควตา
ห้องเรียนโครงการพิเศษ (SMTE,EP,EP-Science Maths และ ICE) ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศและรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2022 12:17:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School