เรื่อง: รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)
โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ห้องเรียนพิเศษ ม.1
หลักสูตร SMTE ม.4
หลักสูตร EP ม.4
หลักสูตร EPSM ม.4
หลักสูตร ICE ม.4

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2022 13:06:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School