เรื่อง: ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้เข้าสอบ / ห้องสอบ / ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

กรุณาศึกษาคลิปขั้นตอนการปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบก่อนปริ้นบัตร

คลิปขั้นตอนการปริ้นบัตร

ห้องเรียนพิเศษ ม.1
หลักสูตร SMTE ม.4
หลักสูตร EP ม.4
หลักสูตร EPSM ม.4
หลักสูตร ICE ม.4

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2022 09:24:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School