เรื่อง: Angel Voice Belgrade International Music Festival Online Edition

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวพนัชกร ภิรมย์
ได้รับรางวัลที่ 1 คะแนนสูงสุด รุ่นอายุ 15-17 ปี

รายการ Angel Voice Belgrade International Music Festival Online Edition
ประเทศเซอร์เบีย
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2022 12:48:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School