เรื่อง: โครงการโอลิมปิกวิชาการ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 ในสาขาวิชาต่างๆ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2022 17:01:44
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School