เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงฯ EP

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโครงการห้องพิเศษ EP
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2022 12:57:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School