เรื่อง: เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

EP ม.1 ICE ม.1 SMT ม.1/3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2022 13:57:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School