เรื่อง: ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียนชั้นม. 3 และ 6 เท่านั้น


โดยให้นักเรียนใช้ user และ password ตามตัวอย่าง
user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 12/09/2550

(ช่องว่างระหว่างข้อความจะแสดง "๛" นักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะครับ)

ดูผลการเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2022 13:13:39
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School