เรื่อง: เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง (ครั้งที่ 2 และ 3)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

EP ม.4 (ครั้งที่ 3)   SMTE ม.4 (ครั้งที่ 2)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Mar/2022 18:46:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School