เรื่อง: รายชื่อผู้สมัครสอบประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สมัครสอบประเภทห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

** เรียงตามลำดับตัวอักษร

ชั้นม.1 ห้องสอบที่ 1 - 23 ชั้นม.1 ห้องสอบที่ 24 - 46 ชั้นม.4 ห้องสอบที่ 1 - 23


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2022 10:47:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School