เรื่อง: เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง (ครั้งที่ 5) ชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง (ครั้งที่ 5)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

EP ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2022 18:14:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School