เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (MEP)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน MEP จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2559 ในวัน เวลาราชการ


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2016 10:50:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School