เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มีนาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2022 16:18:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School