เรื่อง: เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง ชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง EP (ครั้งที่ 6) และ EP science-maths(ครั้งที่ 1)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

EPSM ม.4 EP ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2022 18:51:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School