เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ขอให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 8.00 – 8.30 น.
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2022 08:06:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School