เรื่อง: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
รายการ ALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2016
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย

นักกีฬาประกอบด้วย
1. นายสิรธีร์แสงจันทร์ ชั้น ม.2/10 2. นายดาวเหนือลี้สกุล ชั้น ม.3/3 3. นายวรโชติศิกษมัติ ชั้น ม.3/3
4. นายณัฏฐ์รื่นจิต ชั้น ม.3/4 5. นายษณกรคีรีพร ชั้น ม.3/4 6. นายพิชญุตน์สาลิกา ชั้น ม.3/9
7. นายวิศรุตพชรปรีชา ชั้น ม.5/6 8. นายสิรภพเอี่ยมสกุล ชั้น ม.5/10


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2016 12:05:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School