เรื่อง: การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๗

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวราธา เพชรสุวรรณ ม.๒/๑๐
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เข้ารอบระดับประเทศ

การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๗
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2022 11:34:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School