เรื่อง: การแข่งขันไตรกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักกีฬาไตรกีฬา Duathlon
ด.ช.เอกอนันต์ ถาวร ม.2/10 ได้อันดับที่ 9 ด้วยเวลารวม 1:08.57
ด.ช.คณิน เที่ยงธรรม ม.1/12 อันดับที่ 8 ด้วยเวลารวม 1:08.34

นักกีฬาไตรกีฬา Aquathlon
ด.ช.เอกอนันต์ ถาวร ม.2/10 อันดับที่ 8 ด้วยเวลารวม 14.32’27
ด.ช.คณิน เที่ยงธรรม ม.1/12 อันดับที่ 5 ด้วยเวลารวม 13.43’61
ด.ญ.ณัฐกฤตา ปัจฉิม ม.2/2 อันดับที่ 4 ด้วยเวลารวม 16.06’44
ด.ญ.พุทธรักษา พงศ์สิริฤทธิ์ ม.2/3 อันดับที่ 6 ด้วยเวลารวม 16.55’71

ในการแข่งขันไตรกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565
ณ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2565
โดยสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2022 12:50:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School