เรื่อง: E-mail นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/14 ปีการศึกษา 2565

E-mail นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/14 ปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนการใช้งาน Email, คู่มือการใช้งาน G Suite และรายชื่อนักเรียน

 
รายชื่อนักเรียน
ชั้นม.4
เข้ากลุ่มไลน์
ขั้นตอนการใช้
Email
ขั้นตอนการใช้
G Suite
ตารางเรียน

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 30/04/2022 12:52:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School