เรื่อง: เชิญผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประชุม

ด้วยงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มีความประสงค์เชิญผู้ปกครองประชุมเนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีบริหาร 2559 - 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-12.00น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2016 14:48:30
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School