เรื่อง: การเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่มีผลการสอบเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
รอบแรกระดับเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )

สรุปรางวัลรวม 80 เหรียญ
เหรียญทอง 19 เหรียญ
เหรียญเงิน 23 เหรียญ
เหรียญทองเเดง 38 เหรียญ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 03/05/2022 13:55:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School