เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ (สาธิตการสอน)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น
โรงเรียนจึงขอประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดที่แนบมา

 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 06/05/2022 19:19:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School